چرا تلویزیون شهری

نوشته شده توسط Super User on . Posted in Uncategorised

امروزه مهمترین نیازصاحبان مشاغل گوناگون،دیده شدن وبالطبع آن،دریادماندن است ! چراکه باگسترش مشاغل رقیب درهرحوزه ورقابت تنگاتنگ،کسانی موفق خواهندبود که علاوه بردیده شدن،در یاده ابمانند !

 این امر ( دریادهاماندن)میسرنمیگردد مگرباتکراروبارهادیده شدن . توجه داشته باشید ! بارهادیده شدن نه یکباروچندبار ! درنقطه مقابل،مهمترین دغدغه مشاوران تبلیغاتی،جذاب ماندن وتکراری نشدن تبلیغات،برای مردم میباشدچراکه تکراری شدن یعنی فراموش شدن... به این مثال توجه کنید : شمادرطول روزبارهاازیک مسیرخاص عبورومرورمیکنیدازمنزل به محل کاروبالعکس،اگربرای باراول ازآن مسیرعبورکنید درمسیرفروشگاه های زیادی راخواهید دید که تابلوی معرفی شغل خودرادرمعرض دید قرارداده اند. پس ازگذشت چندروزتمام تابلوهابرای شما تکراری خواهندشد وشما دیگربه آنها توجه نمیکنید وآنهافراموش میشوند...

 یااینکه : به زیباترین تابلوی تزئینی منزل خودچندباردرروزنگاه میکنید؟ آیاتابحال ساعت ها به آن خیره شده اید؟ طبیعتاًجواب منفی است. برای اینکه میدانید یک تصویراست وتغییرنخواهدکرد،تغییری که شما راکنجکاوکند تاببینید تصویربعدی چیست ! مثل تلویزیون منزلتان که بادیدن پیامهای بازرگانی آن،درمدت زمان چنددقیقه اطلاعات گوناگونی رابدست  خواهیدآورد . یکی ازخصوصیات بارزتلویزیون شهری،تغییرات آگهی های آن است واین ارتباط مستقیمی باحس کنجکاوی انسان داردبطوریکه شمابه محض قرارگرفتن درمحدوده تلویزیون شهری،به صورت ناخودآگاه به آن نگاه میکنید ! واین یعنی تکراری نشدن وبارهادیده شدن . علاوه براین درتلویزیون شهری بدلیل استفاده ازطیف نوری،برخلاف مواردچاپی که نورخورشید وآلودگی به مرورازجذابیت رنگهای آن میکاهد،جذابیتهای تصاویرتلویزیون شهری همیشه حفظ خواهد شدودرنتیجه زیبــا دیده خواهید شد ! همچنین حرکت متن ها وتصاویرباافکت های جذاب ودیدنی یکی دیگرازخصوصیات بارزتلویزیون شهری است.

تماس با ما

کیلومتر 20 جاده قدیم کرج ، شهر قدس ،بلوار امام خمینی ، کوچه وفا ، پلاک 3 ،واحد 6

تلفن : 46818819 ، 46818818 ، 09195105023 - 021

پیامک: 02146818818

 

آمار بازدید

46امروز
98دیروز
332هفته
4864ماه
294050کل